Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu

Mesto Žilina informuje

Výzva na predkladanie ponúk

Vypracovanie architektonickej štúdie: Stavebné úpravy strechy Mestského divadla Žilina

Čítať viac

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Čítať viac

Zápis do materských škôl sa bude v Žiline uskutočňovať od 12. do 14. mája

V súčasnosti navštevuje MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 2 302 detí, z toho 787 predškolákov.

Čítať viac

Výzva na predkladanie ponúk

Nákup kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb

Čítať viac
Vytvorené: 29.6.2015 | Naposledy aktualizované: 23.3.2016