Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu

Mesto Žilina informuje

Výzva na predkladanie ponúk

Strelivo pre krátku guľovú služobnú zbraň CZ P-07, Terče a záslepky terčov pre Mestskú políciu Žilina / Poskytovanie služieb v oblasti manažmentu kybernetickej bezpečnosti

Čítať viac

V Považskom Chlmci pokračujú od 26. 4. do 2. 5. 2021 práce na budovaní splaškovej kanalizácie

V Považskom Chlmci pokračujú od 26. 4. do 2. 5. 2021 práce na budovaní splaškovej kanalizácie.

Čítať viac

Mestský úrad v Žiline bude otvorený bez obmedzení

K dispozícii budú aj všetky služby v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1).

Čítať viac

Mesto Žilina oznamuje výberové konanie

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina / riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina / riaditeľka Materskej školy, Puškinova 3A, 010 01 Žilina / riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina

Čítať viac
Vytvorené: 29.6.2015 | Naposledy aktualizované: 23.3.2016