Pomocník k portálu

Webový portál slúži pre občanov mesta Žilina pre ľahšiu komunikáciu s verejnou správou. Portál obsahuje informačné služby, čo sú jednosmerné zdelenia občanom a transakčné služby. Tým je myslené napr. podanie žiadosti, pripomienky či podnetu a následné spracovanie poverených pracovníkom úradu.
Cieľom tohto portálu je elektronizácia služieb, resp. odstránenie nevyhnutnosti osobných návštev úradu.

Používateľská príručka.pdf
Vytvorené: 11.8.2015 | Naposledy aktualizované: 10.10.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu