Technický prevadzkovateľ

Stránky mesta Žilina sú generované redakčným systémom spoločnosti Kentico software s.r.o. Implementáciu vykonala a technickým prevadzkovateľom je spoločnosť AutoCont CZ a.s.

Správca obsahu

Správcom obsahu stránok mesta Žilina je:

Mestský úrad Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina, Slovensko

Obsah stránok https://e-sluzby.zilina.sk/ informuje občanov mesta o činnosti a aktivitách verejnej správy mesta Žilina, podáva občanom informácie o možnostiach vybavenia agendy spadajúcej do zákonnej kompetencie verejnej správy.

Obsahy článkov za jednotlivé oblasti sú spracované zodpovednými pracovníkmi príslušných odborov.

Prípadné pripomienky prosím posielajte na webmaster(at)zilina.sk.
 

 

Vytvorené: 23.11.2015 | Naposledy aktualizované: 3.3.2016