Klientské centrum

Adresa
Mestský úrad Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina, Slovensko

IČO: 00321796
DIČ: 2021339474

Úradné hodiny - Klientske centrum MsÚ

pondelok:  7:30 h. - 15:30 h.
utorok:  7:30 h. - 15:30 h.
streda:  7:30 h. - 17:00 h.
štvrtok:  7:30 h. - 15:30 h.
piatok:  7:30 h. - 14:00 h.

Podateľňa MsÚ

pondelok:  7:30 h. - 15:30 h.
utorok:  7:30 h. - 15:30 h.
streda:  7:30 h. - 17:00 h.
štvrtok:  7:30 h. - 15:30 h.
piatok:  7:30 h. - 14:00 h.


Kontakty

Referát matričného úradu
Eva Bukovinská
Anna Graňová
Marianna Kováčiková
Katarína Kučerová, DiS.
Ing. Dominika Rumanová
Tatiana Tomková
Ivana Valúchová
+421 41/7335 550
+421 41/7335 551
+421 41/7335 552
matrika@zilina.sk
Referát evidencie obyvateľov (pracovisko MV SR, ul. Vysokoškolákov 33B, Žilina - Vlčince)
Katarína Knošková +421 41 7335 703            katarina.knoskova@zilina.sk
Oľga Pavlusová +421 41 7335 702 kc01@zilina.sk alebo kc_evidencia@zilina.sk
Referát osvedčovania - osvedčovanie listín a podpisov na listinách (Klientske centrum na Mestskom úrade v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina)
Mária Belanová +421 41
7063 505
kc02@zilina.sk
Jaroslava Kiara Máliková +421 41 7063 506 kc03@zilina.sk
Alena Tomašcová  +421 41 7063 506 kc05@zilina.sk
Pracovisko IOMO +421 41 7063 506 kc_overovanie@zilina.sk
     
IOMO – Integrované obslužné miesto občana (Klientske centrum na Mestskom úrade v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina)
Alena Tomašcová
Mária Belanová
Jaroslava Kiara Máliková 
+421 41 7063 506 iomo@zilina.sk
     
Ostatné kontakty
Evidencia budov +421 41 7063 506 kc_evidencia@zilina.sk
Sociálne, zdravotné a bytové +421 41 7063 503 kc_socialne@zilina.sk
Pokladňa +421 41 7063 508 kc_pokladna@zilina.sk
Miestne dane
Komunálny odpad
+421 41 7063 514
+421 41 7063 515
+421 41 7063 509
kc_danove@zilina.sk
kc09@zilina.sk
Stavebný úrad a životné prostredie +421 41 7063 516 kc_stavebne@zilina.sk
Doprava +421 41 7063 516 kc_dopravne@zilina.sk
Vytvorené: 7.7.2015 | Naposledy aktualizované: 3.6.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu