Aktuality

Čo môžete vybaviť

ID služby Názov služby Životná situácia
eGov.145 Diskusné fórum obce Demokracia
eGov.146 Elektronická úradná tabuľa obce Demokracia
eGov.26 Informovanie o činnosti obce Kultúrne aktivity
eGov.88 Informovanie o cintorínoch obce Úmrtie
eGov.113 Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce Opatera člena rodiny
eGov.36 Informovanie o mestskej autobusovej doprave Cestná doprava a parkovanie
eGov.143 Informovanie o mestskej polícii Mestská polícia
eGov.86 Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore Rozširovanie podnikania
eGov.147 Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá Zvieratá a rastliny
eGov.14 Informovanie o voľbách a referendách Voľby
eGov.110 Informovanie o základných umeleckých školách Prechodný pobyt
eGov.131 Informovanie o životnom prostredí Odpadové hospodárstvo
eGov.153 Informovanie o náboženských inštitúciách obce Cirkev a náboženské spoločnosti
eGov.72 Organizovanie občianskeho svadobného obradu Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
eGov.73 Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým Úmrtie
eGov.25 Oznamovanie strát a nálezov Účasť na veciach verejných
eGov.27 Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
eGov.102 Publikovanie zoznamu neplatičov Demokracia
eGov.64 Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
eGov.74 Uvítanie detí do života Narodenie
eGov.70 Vybavovanie sťažností Demokracia
eGov.76 Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii Účasť na veciach verejných
eGov.28 Zverejňovanie aktualít a informačný servis Účasť na veciach verejných
Vytvorené: 26.10.2015 | Naposledy aktualizované: 10.11.2015

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu