Publikovanie zoznamu neplatičov

Mesto ako správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby a právnickej osoby sumu určenú v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Suma pre fyzickú osobu je rozdielna od sumy právnickej osoby, pričom sa vychádza z celkového sumáru dlhu.

Legislatíva

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)

Zákonná lehota

do 30.6. nasledujúceho toka

Prílohy

Nie sú komplementárne služby či nevyhnutné prílohy.

Publikoval: Slavomíra Chupáčová
Agendu rieši: Odbor ekonomický
Telefón: +421 41/7063 309
Viac kontaktov
Zobraziť filter
DlžníkAdresaMestoCelkový dlh v €
Tatiana AbkarovičováĽubľanská 1678/3Žilina211,98
Roman AbrahamovičNámestie Ľudovíta Fullu 1666/21Žilina247,86
Roman AdamicaNa priekope 113/51Žilina778,02
Miroslav Adamička Žilina233,98
Ľuboš AdamovičSeverná 2811/47Žilina233,98
Jaroslav Babčaník Žilina170,28
Eva Bělovská Žilina212,08
Ing. Ján BačaČulenova 2054/22Žilina212,93
Ľubomíra BačíkováSv. Bystríka 1669/1Žilina233,98
Pavol BajaníkB. S. Timravy 949/9Žilina212,93
Peter BakaráčNámestie Ľudovíta Fullu 1666/13Žilina233,98
Boris Baláž Žilina233,98
Ivan BalážBratislavská 516/48Žilina233,98
Július BalážHollého 628/42Žilina173,26
Juraj Baláž Žilina191,77
Ladislav BalážZvolenská 1778/15Žilina233,98
Ľubomír Baláž Žilina212,08
Marian Baláž Žilina191,03
Milan BalážBratislavská 511/38Žilina233,98
Peter BalážBratislavská 514/44Žilina190,18
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu