Informovanie o základných umeleckých školách

Mesto informuje verejnosť o základných umeleckých školách, ktoré vlastní a spravuje. Zverejňuje zoznam základných umeleckých škôl so základnými údajmi a s kontaktnými adresami, cez ktoré verejnosť získa bližšie informácie o danej škole. Zverejňuje voľné pracovné miesta.

Legislatíva

zákon 245/2008. Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prílohy

Bez príloh

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 28.4.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu