Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Mesto poskytuje informácie o útulkoch a karanténach pre zvieratá v prípade, že takéto zariadenia existujú na území Mesta, keďže mu to vyplýva z platnej legislatívy.

Legislatíva
Zákon 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti  v znení neskorších predpisov § 22 ods. 10 – 17
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

Prílohy
Bez príloh
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu