Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Mesto Žilina zverejňuje informácie o svojej činnosti prostredníctvom tlačových správ, oznamov a pozvánok, ktoré sú tiež zverejňované aj na webstránkach mesta: www.zilina.sk, ako aj prostredníctvom Radničných novín. Jedná sa o komplexné infomrácie o chode mesta, problémoch, zaujimavostiach a pod.

Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Výnos Ministerstva Financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Prílohy
Bez príloh

Režim fungovania škôl, škôlok, detských jaslí, sociálnych služieb a mestského úradu

Od pondelka 12. apríla sa plošne otvárajú škôlky a školy pre deti všetkých rodičov.

Čítať viac šipka

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

O plánovanej odstávke elektriny sa môžete dozvedieť na internetovej stránke SSD: www.ssd.sk v časti Webkontakty.

Čítať viac šipka

Možnosti antigénového testovania sa rozšíria, na Hollého ulici vznikne nové odberné miesto

Od soboty 10. apríla zriadi samospráva stále mobilné odberné miesto aj na Hollého ulici 66.

Čítať viac šipka

Vyjadrite sa k revitalizácii sídlisk Hliny V, Hliny VI, Vlčince I a Vlčince IV

Vašimi postrehmi a názormi tak budete môcť ovplyvniť navrhované riešenie revitalizácie lokality, v ktorej bývate.

Čítať viac šipka
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu