Cena za najčastejšie využívanie elektronického obstarávania pre Žilinu

Žilina je v oblasti elektronického obstarávania jednotkou spomedzi ostatných samospráv na Slovensku. Ako jediná zo slovenských miest a obcí získala ocenenie THE BEST IN ELECTRONIC PROCUREMENT 2018, teda najlepšia samospráva v elektronickom obstarávaní.
 
Žilinu zhodnotili špecialisti z oblasti verejného obstarávania ako mesto, ktoré dlhodobo najviac a najčastejšie využíva elektronické procesy verejného obstarávania v Slovenskej republike. Cenu prevzal vedúci oddelenia verejného obstarávania z Mestského úradu v Žiline Roman Osika počas konania XIX. Okrúhleho stola obstarávania v Mojmírovciach. „V októbri sme dosiahli plnú elektronizáciu všetkých metód verejného obstarávania, komunikácie s uchádzačmi, ako aj iných procesov súvisiacich s verejným obstarávaním. Zavedenie týchto elektronických procesov spolu s procesmi elektronických aukcií aj pri iných formách súťaží - napríklad pri prenájme či predaji majetku, je predpokladom získania dôvery nášho mesta pri nakladaní s prostriedkami daňových poplatníkov,“ uviedol Roman Osika.
 
 
Elektronickú aukciu zaviedla žilinská radnica v roku 2011. Súťaže, ktoré končia elektronickou aukciou, tvoria od roku 2016 tretinu počtu verejných obstarávaní v Žiline. Elektronické aukcie využíva radnica najmä na dodávanie rôznych stavebných či rekonštrukčných prác. „E-aukcie však fungujú aj opačne, teda pri predaji alebo prenájme majetku mesta. Už niekoľko rokov využívame systém elektronických aukcií pri prenájme stánkov na vianočných trhoch či Staromestských slávnostiach,“ zdôraznil vedúci oddelenia verejného obstarávania. Doplnil, že v minulom roku sa mestu podarilo vďaka verejnému obstarávaniu ušetriť viac ako 2,1 milióna eur. „Prirodzene, najväčším prínosom elektronických aukcií sú úspory a efektívnosť, no nemenej dôležitá je tiež transparentnosť výberového konania a predovšetkým znížené riziko korupcie. V systéme je všetko elektronicky zaprotokolované, výber dodávateľa sa teda nedá spochybniť. Som rád, že sa naše mesto môže popýšiť týmto ocenením a verím, že nám bude motiváciou do ďalších rokov,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Realizácia elektronických verejných obstarávaní v Žiline z roka na rok stúpa. Kým v roku 2011 prebehlo 35 verejných obstarávaní, v roku 2015 to už bolo 271 a v roku 2017 zrealizovalo mesto dovedna 348 verejných obstarávaní. Plné ruky práce má oddelenie verejného obstarávania aj v tomto roku. K 11. decembru 2018 zrealizovali 340 rôznych metód verejného obstarávania, pričom jedna tretina súťaží bola vykonaná výlučne elektronickými prostriedkami. 

Vytvorené: 13.1.2019 | Naposledy aktualizované: 13.1.2019

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu