Detské jasle v Žiline oznamujú voľné miesta

Kapacita detských jaslí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, nie je k dnešnému dňu ešte naplnená. Rodičia, resp. zákonní zástupcovia majú teda stále možnosť prihlásiť svoje dieťa do týchto zariadení.
 
Vzhľadom na to, že kapacita zariadení Detských jaslí Puškinova 14 a Veľká okružná 82, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina, nie je naplnená, môžu rodičia, resp. zákonní zástupcovia s trvalým pobytom na území mesta Žilina alebo s trvalým pobytom mimo mesta Žilina písomne požiadať odbor sociálny a bytový Mestského úradu v Žiline o prijatie dieťaťa do detských jaslí.
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do detských jaslí si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Tlačivá nájdete aj na webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Občan/Klientske centrum/žiadosti, tlačivá/ odbor sociálny a bytový. Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru sociálneho a bytového na tel. č.: 041/70 63 407, 041/70 63 503 (Klientske centrum). Do detských jaslí môže byť prijaté dieťa od dovŕšenia 1 roka do 3 rokov veku.
Vytvorené: 2.8.2017 | Naposledy aktualizované: 2.8.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu