Distribúcia kompostérov v meste Žilina

Mesto Žilina obstaralo kompostéry s objemom 600 litrov v rámci projektu Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina, financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia a rozpočtu mesta Žilina.  
Tieto distribuuje obyvateľom, ktorí ešte svoj kompostér nedostali, a to do  mestských častí Budatín, Zástranie, Zádubnie, Vranie, Brodno a Považský Chlmec. 
Vytvorené: 17.10.2018 | Naposledy aktualizované: 17.10.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu