Historická zóna mesta nie je určená pre autá

Mestská polícia rieši prípady nepovolených vjazdov a stojace autá v historickom centre Žiliny. Nedávno sa ukončila dopravno-bezpečnostná akcia, v rámci ktorej sa mestskí policajti zamerali na porušovanie zákazu státia automobilov v centre mesta a na vozidlá v pešej zóne bez platného oprávnenia. Podmienky vjazdu upravuje zákon o cestnej premávke a tiež všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o dani za vjazd do historickej časti mesta.
 
„Pešie zóny sú súčasťou každého mesta a väčšinou všade platia isté dopravné obmedzenia či pravidlá vjazdu. Žilinská pešia zóna už dávno prestala plniť svoju pôvodnú funkciu a stala sa z nej cesta pre zásobovacie vozidlá, ktoré častokrát ohrozujú chodcov a ničia dlažbu,“ uviedol primátor Žiliny Igor Choma. Aj preto mesto sprísnilo podľa jeho slov kontroly vjazdov. Policajná akcia prebiehala od polovice januára do polovice februára a počas tohto obdobia skontrolovali mestskí policajti 4 449 vozidiel. „Zistili sme 270 priestupkov, pričom z uvedeného počtu 234 vodičov vošlo do pešej zóny bez platného oprávnenia (zaplatenej dane za vjazd) a 36 vodičov stálo na miestach zakázaného státia, mimo dopravného označenia oprávňujúceho v pešej zóne parkovať,“ informoval náčelník žilinskej mestskej polície Milan Šamaj. V blokovom konaní tak policajti uložili za priestupky pokuty vo výške 5 400 eur.Mestská polícia bude v kontrolách pokračovať aj naďalej.
 
Snahou vedenia žilinskej samosprávy je zlepšovať dopravnú situáciu v meste. Možným riešením sú mechanické zábrany. Vstup by regulovala mestská polícia, ktorá by v prípade zásahu záchranných zložiek spustila zábrany na diaľku priamo z operačného strediska. „Tento spôsob by zamedzil vjazd automobilom, ktoré nemajú povolenie na vstup do pešej zóny a zároveň by eliminoval ľudský faktor – policajtov. Tí by tak nemuseli kontrolovať tieto porušenia, ale mohli by hliadkovať v iných častiach mesta, kde sú potrebnejší,“ uzavrel Igor Choma.  
Vytvorené: 23.2.2018 | Naposledy aktualizované: 23.2.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu