Jasle a škôlky majú ešte voľné miesta

V pondelok 4. septembra si žiaci žilinských škôl zasadli do lavíc a slávnostne otvorili nový školský rok 2017/2018. Základné a materské školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tak opäť po letných prázdninách privítali deti a žiakov vo vynovených priestoroch.
 
Premiéru v školských laviciach malo 727 prváčikov. Do materských škôl nastúpilo celkovo 2 384 detí. Uvedené počty sú zatiaľ predbežné, reálne počty pre účely štatistického úradu, ako aj pre potreby mesta, zverejní odbor školstva až po 15. septembri 2017, keďže do tohto termínu majú rodičia možnosť svoje dieťa prehlásiť do iných školských zariadení.
 
V prípade, že rodičia ešte nezapísali svoje deti do škôlok alebo detských jaslí, stále majú možnosť. Materské školy môžu prijať ešte 14 detí a detské jasle hlásia dostatok voľných miest.
 
Bližšie informácie pre prihlásenie detí do jaslí poskytnú pracovníci odboru sociálneho, a bytového Mestského úradu v Žiline na tel. č.: 041/70 63 407, 041/70 63 503. Žiadosť o prijatie dieťaťa do detských jaslí si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Tlačivá nájdete aj na webovej stránke mesta Žilina v sekcii Občan/Klientske centrum/žiadosti a tlačivá (formát RTFformát PDF).
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webovej stránke mesta Žilina v sekcii Občan/Žiadosti a tlačivá/Odbor školstva a mládeže (formát RTF, formát PDF). V prípade záujmu je nutné kontaktovať riaditeľky mestských škôl. Bližšie informácie poskytnú aj zamestnanci odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline telefonicky na čísle: + 421 918 706 034.
 
„Všetkým žiakom a deťom prajem veľa úspechov a síl do nového školského roku, aby ich snaha a odhodlanie, ktoré počas neho vynaložia, prinieslo na konci roka zaslúžené výsledky. Učiteľom taktiež prajem veľa trpezlivosti a odhodlania, keďže ich práca nie je vždy jednoduchá a prináša so sebou viaceré úskalia. Veď aj práve oni formujú naše deti, našu budúcnosť,“ dodal primátor Igor Choma.
Vytvorené: 6.9.2017 | Naposledy aktualizované: 6.9.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu