Mesto Žilina ocenilo prácu pedagógov

Výnimoční pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali v reprezentatívnych priestoroch Rosenfeldovho paláca z rúk viceprimátorov Žiliny ocenenia za tvorivú a obetavú prácu. Zástupcovia žilinského primátora Patrik Groma a Anton Trnovec spolu s vedúcou odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Vierou Popluhárovou ocenili dovedna 20 pedagógov,  ktorých celoživotné dielo, dlhoročná prax či významné zásluhy na rozvoji škôl, si zaslúžia vďaku, úctu a verejné uznanie.
 
„V materských a základných školách v pôsobnosti mesta pôsobí množstvo pedagógov, ktorí svojou obetavou prácou odovzdávajú mladej generácii svoje vedomosti a vychovávajú z detí skutočné osobnosti. Ešte raz chcem všetkým učiteľom poďakovať. Verím, že tieto ocenenia ich povzbudia do ďalších rokov,“ uviedol Patrik Groma, zástupca primátora. Práca učiteľa nie je podľa jeho slov povolaním, ale poslaním. Vyžaduje si to najmä veľa trpezlivosti, pedagogického citu a kreativity. Aj v tomto roku udelilo mesto Žilina prestížnu Cenu Janka Frátrika. Odniesol si ju riaditeľ Základnej školy s materskou školou Do Stošky Ľubomír Krajčí.
 
Toto ocenenie sa udeľuje na znak úcty, vďaky a obdivu ľuďom, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o posun výchovy a vzdelávania v Žiline. Venujú sa jej celým srdcom, dosahujú vynikajúce výsledky, reprezentujú naše mesto i Slovensko.
 
Mesto Žilina oceňuje učiteľov pravidelne každý rok. Návrhy na ocenenia podávajú pracovníci materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času, ako aj viacerí občania a inštitúcie.
 
Nižšie nájdete zoznam ocenených pedagógov podľa jednotlivých zásluh:

 
Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej výchovy
Margita Šulcová (MŠ pri ZŠ Gaštanová)
Bc. Zuzana Kišová   (MŠ A. Kmeťa)
Katarína Poláčková (MŠ Puškinova)
 
 
Za dlhoročnú kvalitnú prácu v umeleckom školstve
Eleonóra Farkašová (ZUŠ F. Špániho)
Alica Chovancová, DiS Art (ZUŠ L. Árvaya)
 
 
Za dlhoročnú prácu a úspechy v mimoškolskej záujmovej činnosti
Mgr. Andrea Ďuranová (CVČ Kuzmányho)
 
 
Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti základného školstva
Mgr. Věra Frčková (ZŠ s MŠ Gaštanová)
Mgr. Dagmar Trubačová (ZŠ Martinská)
Mgr. Jana Majdánová (ZŠ Karpatská)
Mgr. Oľga Labajová (ZŠ Nám. mladosti)
Mgr. Tatiana Malinová (ZŠ V. Javorku)
PaedDr. Beáta Malá Tichá (ZŠ Limbová)
Mgr. Angelika Hulková (ZŠ Lichardova)
Mgr. Monika Rúčková (ZŠ s MŠ Brodňanská)
Mgr. Eva Kubová (ZŠ s MŠ Školská)
PaedDr. Mária Badušková (ZŠ Slovenských dobrovoľníkov)
 
Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu
Emília Hánová (ZŠ s MS ul. Sv. Gorazda)
Mgr. Jozef Englárt (ZŠ s MS ul. Sv. Gorazda)
Mgr. Veronika Zajacová (MŠ Limbová)
 
 
Cena Janka Frátrika
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. (ZŠ s MŠ Do Stošky)
Vytvorené: 10.4.2018 | Naposledy aktualizované: 10.4.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu