Mesto Žilina začalo s ďalšou etapou rekonštrukcie chodníkov

S rekonštrukciou peších komunikácií v Žiline sa pokračuje aj počas jesene. Mesto Žilina pravidelne vykonáva údržbu a opravy chodníkov, aby bol zabezpečený bezproblémový presun po týchto komunikáciách a predišlo sa vzniku kolíznych situácií.
 
Rekonštrukciou aktuálne prechádzajú vybrané chodníky v lokalite Bôrik. S opravami sa začalo 6. septembra 2017, pričom má zhotoviteľ 60-dňovú lehotu na vykonanie opráv. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú sumu 135 000 € bez DPH. Rekonštrukčné práce vykonáva spoločnosť Strabag s. r. o. Následne sa bude v rekonštrukcii peších trás pokračovať v ďalších mestských častiach a o začiatku opráv budeme širokú verejnosť včas informovať.
 
Zároveň prosíme občanov o strpenie a rešpektovanie dočasných dopravných obmedzení, ktoré sa môžu vyskytnúť v spojitosti so stavebnými prácami. Výsledkom vzájomného rešpektovania vzniknutej situácie bude nový povrch chodníkov pre obyvateľov, ktorí sa budú môcť bez obáv o svoje pohodlie a zdravie presúvať po meste.
Vytvorené: 28.9.2017 | Naposledy aktualizované: 28.9.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu