Mesto zachraňuje svoje kultúrne dedičstvo

Na Starom cintoríne v Žiline sa nachádzajú vzácne sakrálne pamiatky, ktoré sa mesto snaží postupne vysporiadať a následne aj zrekonštruovať. Najnovšie sa nám podarilo zapísať do listu vlastníctva mesta Kaplnku sv. Magdalény, ktorá bola postavená Žilincami okolo roku 1707, kedy vznikol aj samotný cintorín. Viceprimátor Patrik Groma a prednosta MsÚ Igor Liška spoločne osadili na kaplnku súpisné číslo 8896.
 
Kaplnka slúžila aj ako márnica až do roku 1960, keď bol dokončený nový dom smútku na Starom cintoríne. Hoci bola v roku 1989 opravená, od deväťdesiatych rokov postupne chátrala. Mesto Žilina plánuje kaplnku po reštaurátorskom a archeologickom výskume v čo najkratšom čase zrekonštruovať. Pre zaujímavosť, do tejto kaplnky doniesol z Ríma Andrej Muško z Diviny v roku 1719 obraz Blahoslavenej Panny Márie Lauretánskej. Na čelnej strane kaplnky bol ešte koncom 20. storočia latinský nápis: „SENATUS AC POPULUS PRIVILIGATE CIVITATIS SOLNENSIS“, čo v preklade znamená „Senát a obyvateľstvo slobodného mesta Žilina.“
 
Viceprimátor Patrik Groma a prednosta MsÚ Igor Liška spoločne osadili na kaplnku súpisné číslo 8896, ktoré bude umiestnené aj na číselníku žilinskej balustrády. „Kaplnka de facto vždy patrila mestu Žilina, ale konečne mu patrí aj de iure. Bola to veľmi náročná práca nájsť potrebné dokumenty v starých archívoch, veľa prachu a nekonečný príbeh. Naše spoločné odhodlanie však dospelo ku zdarnému koncu. Všetci sa z toho veľmi tešíme,“ vyjadril sa zástupca primátora Patrik Groma. „Informácie sme čerpali z historických dokumentov v štátnom a mestskom archíve, starých mapách či z kroniky Alexandra Lombardiniho,“ opísal prácu archivár Peter Štanský.
 
Poďakovanie patrí tým, ktorí sa na vysporiadaní kaplnky podieľali, a to viceprimátor Patrik Groma, prednosta MsÚ Igor Líška, archivár Peter Štanský a vedúca katastrálneho odboru Anna Štrengerová. 
Vytvorené: 1.2.2018 | Naposledy aktualizované: 1.2.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu