Mestskí poslanci budú mať nižšie odmeny

Začiatkom apríla nadobudla účinnosť novela zákona o obecnom zriadení, upravujúca strop odmeny, ktorú môžu dostať v jednom kalendárnom roku poslanci mestského zastupiteľstva. Jej maximálna výška je po novom jeden mesačný plat primátora. V súlade s touto úpravou žilinskí mestskí poslanci na svojom pondelkovom (23. apríl 2018) zasadnutí akceptovali zmenu v odmeňovaní.

Po novom tak dostanú za mesiac 253,66 eur v hrubom. Doteraz im mesto mesačne vyplácalo mesačnú odmenu vyššiu ako je minimálna mzda na Slovensku, čo je viac ako 480 eur. Po zmenách v zákone tak dostanú menej. „Keďže súčasný spôsob odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline výrazne prekračuje zákonom stanovený strop, predložili sme návrh na úpravu, ktorá reflektuje zmenu zákona, a to v podobe mesačnej odmeny vo výške 1/12 mesačného platu primátora,“ vysvetlil primátor Žiliny Igor Choma. Upravili sa aj príplatky za sobášenie. Na základe pozmeňovacieho poslaneckého návrhu budú mať sobášiaci poslanci nárok na náhradu výdavkov na ošatenie a úpravu, ktorá bude vyplatená podľa počtu sobášov za rok.
 
Poslanecký zbor sa na svojom 36. zasadnutí venoval i úprave rozpočtu. Žilinskí poslanci schválili použitie rezervného fondu v sume približne 4,3 milióna eur. Odhlasovali tiež finančné prostriedky vo výške 12 100 eur na spolufinancovanie projektov rekonštrukcie telocviční na Základnej škole V. Javorku a na Základnej škole na Martinskej ulici. Prerokovali a odsúhlasili metodickú pomôcku na určenie cien pozemkov s limitovanou výmerou. „V zmysle platnej legislatívy musí mesto s verejným majetkom nakladať hospodárne, efektívne a účelne. Metodickú pomôcku budeme používať v prípade zvyškových pozemkov s malou výmerou, kde by v porovnaní s jeho cenou bola suma za vypracovanie znaleckého posudku v nepomere,“ odôvodnil návrh prednosta mestského úradu Igor Liška. Táto metodická pomôcka bude podľa jeho slov slúžiť len na ohodnocovanie pozemkov v intraviláne mesta do 50 m2, pozemky v extraviláne budú ohodnocovať na základe znaleckých posudkov.
 
Bližšie informácie o rokovaniach mestského zastupiteľstva sú dostupné na webovej stránke mesta Žilina v časti Mestské zastupiteľstvo: http://www.zilina.sk/mestske-zastupitelstvo/
Vytvorené: 30.4.2018 | Naposledy aktualizované: 30.4.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu