O granty a dotácie sa už bude dať žiadať elektronicky

Podávanie žiadostí o dotácie sa zjednoduší. Po novom ich bude možné podať už aj elektronicky. Mesto Žilina podpísalo Memorandum o spolupráci so združením WellGiving, ktoré s radnicou participuje na projekte E-grantu. Cieľom samotného projektu je uľahčenie procesu prijímania, spracovania i následnej kontroly žiadostí o dotácie.
 
„Našim zámerom je zjednodušiť život všetkým, ktorí si ku nám podávajú žiadosti o granty či športové dotácie. Aj týmto krokom chceme čo najlepšie vyladiť náš dotačný systém. Verím, že E-grant sa nám podarí spustiť už v roku 2019. Samozrejme, verejnosť budeme  včas informovať o zmenách pri podávaní žiadostí,“ uviedla vedúca odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja mesta Žilina Ingrid Dolniková.
Mesto Žilina vyhlasuje grantové výzvy pravidelne už niekoľko rokov. V tomto roku prerozdelilo na projekty dovedna 138 tisíc eur. Finančná pomoc grantového systému išla predovšetkým na aktivity zamerané na rozvoj a podporu športu, vzdelávania, kultúry, ochranu životného prostredia a na sociálnu a zdravotnú oblasť. Ďalších 350 tisíc eur z mestského rozpočtu sa prerozdelilo na podporu športových klubov v systéme športových dotácií.
Vytvorené: 23.11.2018 | Naposledy aktualizované: 23.11.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu