Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov

Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že od 4. 9. do 20. 10. 2018 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov.
 
Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.
Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.
 
Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).
 
Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.
 
Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:
 
Od 4. 9. do 8. 9. 2018 – Hliny I – VIII

 
Hliny I
 • Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za COOP Jednotou) neskôr presun do vnútrobloku za predajňu mäsa
Hliny II
 • Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou „Očná optika“)
Hliny III
 • Ulica Tomáša Ružičku
 • Puškinova ulica č. 5
Hliny IV
 • Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu)
Hliny V
 • Ružová ulica (pri spoločenskom pavilóne)
 • Hečkova ulica (parkovisko)
 • Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou)
Hliny VI
 • za reštauráciou „Máj“
 • pri objekte výmenníkovej stanice
 • Bajzova ulica (pri zdravotnom stredisku)
 • Bajzova ulica (pri SOU odevnom)
Hliny VII
 • Jarná ulica (pri pošte)
 • Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)
 • Saleziánska ulica (oproti Byttermu)
Hliny VIII
 • Lichardova ulica
 • Suvorovova ulica (parkovisko pri obchodnom dome „Družba“)
 • Rajecká ulica č. 1
 • Daxnerova ulica (začiatok ulice)
Od 11. 9. do 15. 9. 2018 – Vlčince a Hájik
 
Vlčince I
 •  Černovská ulica (za reštauráciou „Zeppelin Pub“)
 •  Námestie Ľudovíta Fullu č. 2 (pri garážach)
 •  Námestie Ľudovíta Fullu
Vlčince II
 • Dobšinského ulica (za lekárňou)
 • Varšavská ulica (za obchodom „Pačino“)
 • Ulica Boženy Slančíkovej Timravy č. 11
 • Ústecká ulica č. 5
 • Tulská ulica
Vlčince III
 • Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii)
 • Karpatská ulica (pri základnej škole)
 • Piešťanská ulica
 • Zvolenská ulica
 • Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice) neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7
Vlčince IV
 • Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou)
 • Ulica Jána Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ)
 • Ulica Karola Kmeťku (parkovisko)
 
Sídlisko Hájik
 • Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“)
 • Ulica Jura Hronca (oproti „Večierke“)
 • parkovisko pri COOP Jednota
 • Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ)
 • križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice
Od 18. 9. do 22. 9. 2018 – Solinky a Staré mesto
 
Sídlisko Solinky
 • Smreková ulica č. 8
 • Javorová ulica (garáže)
 • Borová ulica (stred ulice) neskôr presun na Borovú ulicu č. 35
 • Jaseňová ulica
 • Platanová ulica (oproti „Zámočku“)
 • Limbová ulica
 • Gaštanová ulica
 • Osiková ulica
 • Dubová ulica (Solinky – juh)
 
Staré mesto
 • Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici)
 • križovatka Ulice Daniela Krmana a Na Šefranici
 • Na Sihoti
 • Hlboká cesta č. 28 neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou“
 • Hollého ulica č. 25 neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10
 • Revolučná ulica (chodník vedľa panelákov) neskôr presun na križovatku ulíc M. R. Štefánika a Jána Milca
 • Ulica Republiky č. 25 neskôr presun na Ulicu Vojtecha Tvrdého č. 14
 • Klemensova ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“)
Od 25. 9. do 29. 9. 2018 – Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka a Celulózka

 
Bytčica
 • Na Záchrastí č. 34
 • Bystrická ulica (pri ihrisku)
 • Na stanicu č. 25 neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD)
 • križovatka Chalupkovej a Lipoveckej ulice
 • Matuškova ulica č. 13 neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23
 • križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne)
 
Rosinky
 • Majerská ulica
 • Brezová ulica č. 56 – 59
 • spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice
 
Trnové
 • Magočovská ulica (konečná MHD)
 • Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
 • Nový Domov (zástavka MHD Rakové)
 • Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
 • Cintorínska ulica (pri cintoríne)
 
Mojšova Lúčka
 • Rybné námestie
 • Pstruhová ulica
 • Stará Mojšova Lúčka neskôr presun na Lieňovú ulicu
 
Celulózka
 • Pri Celulózke (pri bytovom dome) neskôr presun na Pltnícku ulicu
Od 2. 10. do 6. 10. 2018 – Bánová, Závodie, Strážov, Žilinská Lehota a Malá Praha

 
 Bánová
 • Námestie svätého Jána Bosca ("Vyhňa")
 • Jabloňová ulica (pri trafostanici)
 • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
 • Do Stošky (pri základnej škole)
 • križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice
Závodie
 • Školská ulica (pri základnej škole)
 • križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)
 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)
Strážov
 • Priehradná ulica (konečná MHD)
 • Dedinská ulica (koniec ulice)
 • Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke)
 • Rajčianska ulica (v strede)
 
Žilinská Lehota
 •  Kortinská ulica (pri kultúrnom dome)
 
Malá Praha
 • križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice
 • križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice
 • križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice
 • Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii „Gastro Novum“)
Od 9. 10. do 13. 10. 2018 – Vranie, Považský Chlmec, Zádubnie a Zástranie
 
Vranie
 •  Labutia ulica (pri lávke)
 • Labutia ulica (pri ihrisku)
 •  Stehličia ulica (pri bývalej MŠ)
 •  Vrania ulica (pri kultúrnom dome)
 • Drozdia ulica (prvá zastávka MHD)
 
Považský Chlmec
 • Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome)
 • Na Hôrke – neskôr presun na Závozskú ulicu
 • Pri Kysuci
 • križovatka Fialkovej ulice a Medzierky
 • križovatka Bytčianskej ulice a Novej ulice
Zádubnie
 •  Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti) neskôr presun na stred ulice
 •  Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome)
 • Zadubanská ulica (pri cintoríne)
 •  Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice)
 •  Richtárska ulica (stred mestskej časti)
Zástranie
 •  Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu)
 • Kostolná ulica (pri obchode „Mineza“)
 •  Na chotári (ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti)
 • Stará dedina - neskôr presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom)
 •  Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve)
 •  Hore humnami (pri cintoríne)
Od 16. 10. do 20. 10. 2018 – Brodno, Budatín a Bôrik
 
Brodno
 •  Zaroháčovská ulica
 •  Ku studienke (bytovky) v prípade potreby presun na iné stojisko
 •  Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou)
 •  Brodňanská ulica (pri rodinnom dome „Drábik“) v prípade potreby presun na iné stojisko
 •  Zábrežná ulica (pri pohostinstve u „Moravca“)
 •  Zábrežná ulica (v strede ulice)
 •  Podskaličná ulica (pod cintorínom) neskôr presun Na Tobolky
 
Budatín
 • Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
 • Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) neskôr presun za železničnú trať
 • Radová ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Dolnej ulice a ulice Závoz
 • Ulica slovenských dobrovoľníkov (cintorín)
 
Bôrik
 • Tulipánová ulica (nad SOU stavebným)
 • Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode "Potraviny")
 • Ulica Jána Kovalíka č. 21
 • Oravská ulica (oproti základnej škole)
 • Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA)
 • Na Malý Diel
 
 

Celý harmonogram nájdete na stránke mesta www.zilina.sk/triedime-odpad/.

 
Vytvorené: 13.9.2018 | Naposledy aktualizované: 13.9.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu