Pestrý výber krúžkov Centra voľného času, Kuzmányho 105 v novom školskom roku.

Ponuka krúžkov v CVČ, Kuzmányho 105, Žilina na školský rok 2017/2018
 
Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina pre deti a mládež pripravilo v školskom roku 2017/2018 viac ako 100 krúžkov. Na výber budú krúžky tanečné, vzdeláva­cie, folklórne, špor­tové, tvorivé, hudob­né, výtvarné a mnohé ďalšie.
 
Krúžky prebiehajú v sa­motnom centre mesta na Kuzmányho ulici, mnoho záujmových útvarov prebieha aj v pracoviskách na sídliskách Vlčince (Zvolenská ulica) a Hájik (Korzo 35) či v športovej hale na Ulici Ven­delína Javorku na Hlinách.
 
Priamo v centre mesta na Kuzmányho ulici 105 sú na výber nasledujúce krúžky:
•         tanečné (Tanečný klub Dia­na, Tanečné divadlo Diana, Tanečné divadlo Extad, Jaz­zový tanec, Klasický tanec atď.),
•         vzdelávacie (Klub Sudoku, Klub mladých zdravotníkov, Elektro klub, Mladý Environmentalista),
•         folklórne (Detský folklórny súbor Lieska, ľudový spev),
•         športové (mažoretky, cviče­nie na fitloptách, šach atď.),
•         tvorivé (výtvarný, keramic­ký, modelársky),
•         hudobné (hra na gitaru, hra na flautu).
 
Krúžky na sídlisku Vlčince – Zvolenská 20:
•         tanečné (tanečná skupina Argonnath, spoločenské tan­ce, pohybová kondičná príprava),
•       folklórne (Detský folklórny súbor Cipovička, Detská spevácka skupina Spievanoč­ky, Dievčenská spevácka sku­pina Spievanky, My sme mladí muzikanti – flauta, hu­sle),
•         výtvarné (hráme sa s hli­nou, výtvarná výchova MŠ a ZŠ),
•         klubové (Klub spoločen­ských hier, Klub mladých),
•         vzdelávacie (Dopraváčik pre MŠ, LEGO zážitkom),
•         rodičia s deťmi (Minicen­trum Slniečko, cvičenie pre rodičov s deťmi, tvorivá diel­nička pre mamičky s deťmi),
•         orientálny tanec (TS Bru­sničky),
•         pohybové (Pohybovka Žabka, aerobik, Tai-Ji),
•         Minizoo.
 
Krúžky v športovej hale pri Základnej škole V. Javorku:
• športové (futsal, florbal, futbal, volejbal, basketbal, bedminton, squash, pláva­nie, džudo, karate, thajský box, kondičná príprava, športová pohybová príprava, hokej, hokejbal, nohejbal, gymnastika, turistika, atleti­ka, hádzaná, orientačný beh, stolný tenis, jazdecký klub, Colorado – na Kuzmányho, Folklórna spevácka skupina Čiperky – na Vlčinciach, TS Zeina – Vlčince, Joga – Vlčin­ce, Krúžky pre dospelých a Krúžky pre seniorov – Kuzmányho).
 
Centrum voľného času pôsobí na území mesta Žili­na už vyše 60 rokov. Počas svojej existencie dosiahlo mnoho z jeho krúžkov v rámci Slovenska, ako i celej Európy výborné výsledky. Patrí sem napríklad tanečné divadlo Diana, detský fol­klórny súbor Lieska, detský folklórny súbor Cipovička, tanečné divadlo Extad či ta­nečný klub Spektrum. Na popredných miestach sa v európskych súťažiach umiestňujú i šachisti.
 
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom za ich ústretovosť a spoluprá­cu pri aktivitách spojených s činnosťou našich krúžkov.
 
Prihlášky a viac informácií o predpokladaných počtoch prijímaných detí na jednotlivé krúžky, poplatkoch, ako i vekových kategóriách krúžkov nájdete na webovej stránke Centra voľného času Kuzmányho 105: www.cvc­zilina.
Vytvorené: 11.7.2017 | Naposledy aktualizované: 11.7.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu