Podporte aj vy petíciu za neodkladnú rekonštrukciu a revitalizáciu Železničnej stanice v Žiline

Podporte svojím podpisom petíciu za neodkladnú rekonštrukciu a revitalizáciu Železničnej stanice v Žiline a jej priľahlých objektov – staničná budova, predstaničný priestor, podchod, chodníky a nástupištia. Petíciou žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, aby dohliadlo na vyriešenie našej požiadavky. Vyjadrujeme ňou ostrý nesúhlas so súčasným stavom stanice a jej priľahlých objektov, ktoré sú v majetku železníc.
 
Vyplnené petičné hárky doručujte prosím na podateľňu Mestského úradu v Žiline alebo petíciu podpíšte priamo na informáciách Mestského úradu v Žiline.
 
Sme krajské mesto, a preto si zaslúžime dôstojnú stanicu, ktorá bude reprezentovať nielen nás Žilinčanov, ale aj Slovenskú republiku!
Vytvorené: 5.9.2017 | Naposledy aktualizované: 5.9.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu