Úlohu Slovákov z česko-slovenských légií pri preberaní moci v roku 1918 pripomenie matičné podujatie

Boj slovenských legionárov za nezávislosť od starej monarchie a za vznik prvej Československej republiky v roku 1918 si Matica slovenská pripomenie 30. novembra v Žiline. V programe má dobovú dramatizáciu, historické prednášky aj kultúrny program.
 
Pripomenutie si storočnice kľúčových udalostí v závere prvej svetovej vojny sa začne v piatok 30. novembra 2018 o 11.00 hod. pred pamätnou tabuľou Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska na Národnej ul. 12 v Žiline. Pokračovať bude o 13.00 hod. na mestskom úrade, kde v kontexte dejinných udalostí predvedú mladí matičiari dramatickú scénku zo života Janka Jesenského a Milana Rastislava Štefánika. Nasledovať budú historické prednášky a podujatie bude sprevádzané kultúrnym programom. Matica slovenská organizuje aj toto podujatie vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR.
 
„Vznik prvej Československej republiky sa bytostne týkal aj Žiliny. V našom meste dočasne sídlilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska na čele s Vavrom Šrobárom na prelome rokov 1918 a 1919, ktoré ustanovila nová vláda v Prahe. Šrobár sa ujal vedenia tohto ministerstva v čase povojnového a poprevratového chaosu, riešiť musel zložité administratívne aj praktické veci, napríklad veľkým problém bolo základné zásobovanie. Ministerstvo pritom zohralo zásadnú úlohu pri prevzatí štátnej správy, ako aj pri obsadzovaní Slovenska česko-slovenským vojskom a česko-slovenskými légiami, ku ktorým patrili aj odvážni slovenskí legionári,“ uviedla Katarína Kalanková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline. Ako dodáva, Žilina sa tak dá považovať za prvé hlavné mesto Slovenska, čo sa už potom neopakovalo.
 
Podujatie o Slovákoch v česko-slovenských légiách v Žiline uzatvára sériu matičných podujatí po Slovensku na tému storočnice vzniku prvého Československa a podpísania Deklarácie slovenského národa. Matica slovenská považuje toto výročie za dôležitý míľnik v dejinách slovenského národa, preto mu v aktuálnom Roku slovenskej štátnosti venovala náležitú pozornosť.
Vytvorené: 23.11.2018 | Naposledy aktualizované: 23.11.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu