Upozornenie vlastníkov a užívateľov pozemkov so zeleňou kvôli výskytu diviakov!

Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia na základe vlastných poznatkov, ako aj podnetov a sťažností obyvateľov a návštevníkov mesta Žilina, upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov so zeleňou  na povinnosť udržiavať ju v riadnom stave a zabezpečovať jej sústavnú údržbu.
 
Každý vlastník alebo užívateľ pozemku so zeleňou je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Treba upozorniť, že buriny sú významným zdrojom alergénneho peľu. Zaburinené pozemky ohrozujú aj susedné pozemky, vznikajú škody na kvalite pôdy a zberaných plodinách. Takýto pozemok narúša estetický vzhľad okolia, vyskytujú sa na ňom vo zvýšenej miere hlodavce a často sa na takéto pozemky ukladá aj odpad, čo napomáha vzniku nelegálnych skládok. 
 
Mesto Žilina vydalo v minulosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina, kde vymedzuje postupy, práva a povinnosti pri údržbe pozemkov so zeleňou. V predpise sú uvedené zásady pre  udržiavanie  poriadku a čistoty takýchto plôch . Týmto upozornením dávame do pozornosti vlastníkom a užívateľom pozemkov ich  povinnosti v súvislosti  s touto tematikou.
 
V neposlednom rade musíme opätovne apelovať na údržbu pozemkov vo vzťahu k výskytu diviakov, ktoré sa nachádzajú dokonca aj v intraviláne mesta. V súčasnosti máme poznatky o ich pravidelnom výskyte v Závodí pri ul. Gogoľova, Pod sadom a  v okolí, ďalej pri ul. Kvačalova v okolí cintorína v Závodí, dokonca sa pohybujú popri Priemyselnej  ulici, pričom nie je pre ne problém prejsť aj cez Rajčianku.  Neudržiavané  plochy  diviaky priťahujú, vyhľadávajú tam potravu a dokonca na takéto miesta cez deň zalíhajú.  Ak budú pozemky v požadovanom stave, predpokladáme znížený výskyt diviakov v takto udržiavaných lokalitách. 
 
Upozorňujeme, že v prípade zanedbávania starostlivosti o pozemky a zeleň, bude odbor životného prostredia zasielať výzvy. Za porušenie ustanovení o údržbe zelene môže byť uložená v priestupkovom konaní aj finančná pokuta. Preto žiadame vlastníkov a užívateľov takýchto pozemkov, aby venovali tomuto problému potrebnú pozornosť.
Vytvorené: 14.8.2017 | Naposledy aktualizované: 14.8.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu