V Lesoparku odstránili len poškodené a odumreté stromy

Príroda nám neustále dokazuje svoju silu v podobe rôznych kalamít. Naposledy vietor narobil veľké problémy koncom minulého roka v úseku cesty Veľký Diel, spájajúcej sídlisko Solinky a Vlčince. V dôsledku veternej smršte popadali viaceré stromy na trakčné trolejové vedenie MHD a dopravu v tomto úseku odstavili z prevádzky na niekoľko hodín. Práve v tejto lokalite prebiehal v uplynulých týždňoch výrub drevín, ktorý medzi verejnosťou vzbudil negatívne ohlasy.
 
Pri výstavbe vozovky nebolo zabezpečené jej ochranné pásmo. Postupom času ju začal ohrozovať lesný porast v tesnej blízkosti, ktorý najmä pri silných náporoch vetra viackrát priamo ohrozil zdravie obyvateľov na tejto ceste. „Aby sa predišlo vzniku podobných kolíznych situácií, začali sme na žiadosť Dopravného podniku mesta Žilina s odstraňovaním odumretých a poškodených stromov. Cieľom výrubu bola teda minimalizácia rizika dopadu naklonených stromov na priľahlú cestu a nie ťažba dreva, ako bolo viackrát prezentované,“ vysvetlil primátor Žiliny Igor Choma. Výrub podľa neho prebiehal aj v centrálnej časti lesoparku, tu sa odstránili výlučne stromy, ktoré by pri páde mohli ohroziť zdravie návštevníkov tejto rekreačnej zóny. „Niekedy musíme robiť i takéto nepopulárne kroky. Zdôrazňujem však, že zdravé stromy sme nespílili. Navyše, miesta, kde došlo k výrubu, opätovne zalesníme vhodnými drevinami,“ doplnil primátor. S ohľadom na požadovanú odolnosť voči vetru sa uprednostnia listnaté dreviny ako buk či dub s prímesou vetru odolnejšej borovice.

Odstránené dreviny boli staré aj viac ako deväťdesiat rokov a postupne strácali schopnosť odolávať stále častejšie sa vyskytujúcim veterným a hmyzovým kalamitám. Časť z nich vyvrátil vietor, čím sa postupne znižovala stabilita celého porastu. Práve z tohto dôvodu sa výrub uskutočnil v takom rozsahu, aby riziko pádu stromov na troleje bolo čo najmenšie. „Významným rizikovým faktorom pri posudzovaní nutnosti a rozsahu výrubu je aj skutočnosť, že v prípade tejto lokality ide o značne podmočený terén, v ktorom sú stromy oveľa náchylnejšie na vyvrátenie vetrom,“ priblížil Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia z Mestského úradu v Žiline. Mesto je podľa jeho slov ako obhospodarovateľ lesného pozemku povinné hospodáriť tak, aby boli dodržané princípy ochrany lesa, čo so sebou prináša povinnosť spracovávať kalamitu, ktorá v lese vzniká bez ohľadu na účel, ktorému lesné porasty v Lesoparku Chrasť primárne slúžia. 

Vytvorené: 30.4.2018 | Naposledy aktualizované: 30.4.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu