V Žiline bude počas mesiacov január a február prebiehať výskum

V období od polovice januára až do konca februára bude na území Žiliny prebiehať medzinárodný výskum Politické postoje, ktorý realizuje nezávislá výskumná spoločnosť MEDIAN SK.
 
Informujeme vás, že niektoré náhodne vybrané domácnosti môžu byť v tomto období kontaktované za účelom účasti v tomto výskume. Otázky sa budú týkať každodenného života, hodnôt a názorov občanov. Všetky poskytnuté údaje budú anonymné a použité len v rámci súhrnných údajov. Svojou účasťou vo výskume sa domácnosť k ničomu nezaväzuje. Cieľom výskumu je získať informácie o predstavách obyvateľov Slovenska týkajúcich sa domácej a medzinárodnej politickej situácie.
 
Touto cestou zároveň žiadame občanov o ústretovosť a súčinnosť pri zbere potrebných údajov. Opytovanie prebieha formou osobného rozhovoru a opytovanie vo väčšine trvá max. 25 min. Za porozumenie ďakujeme.
 
 
 
Informácie o výskume je možné získať na telefónnom čísle +421 914 111 173, alebo na adrese politickepostoje@median.sk.
Vytvorené: 24.1.2019 | Naposledy aktualizované: 24.1.2019

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu