V Žiline obnovili dopravné značenie

Na žilinských komunikáciách prebieha od apríla obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia. Cesty, ktoré patria pod správu mesta, tak majú vynovené vodiace i deliace čiary a pribudli na nich tiež nové plošné znaky. Nové dopravné značenie vzniklo aj v pešej zóne, vyznačili sa čiary na ihriskách na sídliskách Solinky a Vlčince a aktuálne sa dokončuje zvýraznenie priechodov pre chodcov i značenie cyklotrás.
 
„Tieto práce pre nás po novom zabezpečuje spoločnosť Saroute, s.r.o., ktorá bola úspešným uchádzačom vo výberovom konaní. Verejným obstarávaním došlo k úspore finančných prostriedkov približne o 35 percent oproti predchádzajúcej zmluve so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s. Nezanedbateľným faktom je aj skutočnosť, že sa rýchlejšie realizuje obnova vodorovného dopravného značenia,“ vysvetlil vedúci odboru dopravy mesta Žilina Peter Rolko. Nový dodávateľ podľa neho navyše veľmi operatívne reaguje na najrozličnejšie požiadavky týkajúce sa osadenia a vyznačenia dopravného značenia, ktoré mu žilinská radnica zadáva, čím sa výrazne skrátili doby inštalácie značenia oproti minulému obdobiu. K dnešnému dňu sa podarilo obnoviť 90 percent úsekov ciest. Do konca letných prázdnin by sa mali ešte vyznačiť parkovacie boxy na žilinských sídliskách. Mesto do plánu opráv zaradilo aj požiadavky obyvateľov. „Na základe oprávnených podnetov od našich občanov sme doplnili na cesty niekoľko dôležitých dopravných prvkov. Do neprehľadných úsekov na križovatkách sme napríklad osadili zrkadlá a na nebezpečné úseky sme nainštalovali spomaľovacie prahy. Všetky tieto opatrenia prispejú k zlepšeniu, no predovšetkým k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v našom meste,“ uviedol žilinský primátor Igor Choma. Obnova dopravného značenia v Žiline si vyžiada takmer 123 tisíc eur. 
Vytvorené: 3.8.2018 | Naposledy aktualizované: 3.8.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu