V Žiline odhalili pamätnú tabuľu venovanú ďalšiemu významnému rodákovi

Počas januára tohto roku pribudla na bočnej fasáde domu č. 9 na Mariánskom námestí v Žiline pamätná tabuľa venovaná JUDr. Antonovi Vavrincovi Ottmayerovi. Umiestnenie tejto tabule inicioval Zbor Žilincov v spolupráci s mestom Žilina. Tabuľu slávnostne odhalil zástupca žilinského primátora Anton Trnovec spoločne s podpredsedom Zboru Žilincov Gustávom Krušinským a autorom reliéfu Ondrejom Liptákom.
 
Slovenský národovec, prekladateľ, spisovateľ a univerzitný profesor - Anton Vavrinec Ottmayer sa narodil 23. augusta 1796 v Žiline. Po skončení štúdia práva v Pešti začal pracovať ako advokátsky osnovník v Žiline a od roku 1822 pôsobil ako profesor právnickej fakulty na Pazmányho univerzite v Pešti. Prednášal štatistiku a banské právo, neskôr zastával aj funkciu dekana fakulty. Okrem práva sa aktívne venoval aj literatúre, pričom ako cenzor kníh priaznivo posudzoval slovenské vydanie literárnych diel. Ako člen Pešť-budínskeho kruhu slovenských vzdelancov sa aktívne zapájal do rôznych kultúrnych, organizačných i vydavateľských aktivít a podujatí. Inicioval myšlienku založenia Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej v Budíne, ktorý v roku 1834 založil spoločne s Martinom Hanuljakom. Spolok sa snažil o podporu materinského, teda slovenského jazyka a jeho cieľom bolo zbližovať nielen zástancov češtiny - kollárovcov s bernolákovcami na jazykovej úrovni, ale taktiež aj na náboženskej úrovni, teda spojiť katolíkov a evanjelikov v slovenskom národnom hnutí proti vtedajšej vzmáhajúcej sa maďarizácií v Uhorsku.
 
Ottmayer ako spisovateľ vydal viacero právnických diel, štúdií v latinčine a nemčine i umeleckých diel. V rokoch 1835 – 1840 vydal spolok almanach Zora, v ktorom Ottmayer publikoval svoj román „Krajina šťesťá, welikosťi a umeňá“. Autor benolákovskou slovenčinou opisoval krásy Vrátnej doliny a v almanachu vyšli taktiež jeho novely: Mina, Mathilda, Žofka a Václav. V roku 1839 zastával funkciu predsedu Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej.
 
Anton Vavrinec Ottmayer bol uznávaným odborníkom v oblasti hospodárskych a právnických vzťahov v obchode, predovšetkým uhorského zmenkového práva. Do nemčiny preložil uhorský zmenkový zákon. Bol členom najvyššej súdnej stolice a naďalej pôsobil v Pešti ako advokát. Jeho ďalší osud po roku 1849 žiaľ nepoznáme. V roku 2016 bola Antonovi Vavrincovi Ottmayerovi udelená cena Genius loci Solnensis – in memoriam, ktorú udeľuje Zbor Žilincov významným rodákom a obyvateľom mesta za celoživotnú tvorivosť a zásluhy o rozvoj Žiliny.  
Vytvorené: 26.1.2018 | Naposledy aktualizované: 26.1.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu