V Žiline pribúdajú nové chodníky

Dávame vám do pozornosti dva nové úseky chodníkov, ktoré mesto vybudovalo na  základe podnetov a požiadaviek občanov. Novovybudovaná pešia komunikácia pribudla v mestskej časti Budatín ako súčasť navrhovaného budúceho chodníka spájajúceho Budatín so Zádubním. Mesto vychádza v ústrety i chodcom na Solinkách, kde vybudovalo chodník na Obvodovej ulici.
 
Celkové náklady na výstavbu týchto peších komunikácií predstavujú sumu 156 009, 92 eura. Nové chodníky zvýšia bezpečnosť chodcov ako účastníkov cestnej premávky a zároveň zvýšia kvalitu života v našom meste.
Vytvorené: 3.8.2018 | Naposledy aktualizované: 3.8.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu