V lesoparku sú nové pomôcky na cvičenie, lavičky pribudnú čoskoro

V žilinskom lesoparku sa začala postupná obnova mobiliáru. V uplynulom týždni boli kompletne vymenené pomôcky na cvičenie a vybudované dopadové plochy. Medzičasom sa rozbehli práce na nových informačných tabuliach, lavičkách i piknikových stoloch.
 
„Sme veľmi radi, že sa konečne začali práce na obnove mobiliáru v lesoparku Chrasť. Vieme, že Žilinčania veľmi citlivo vnímajú nelichotivú situáciu s rozbitými zariadeniami v lesoparku. Aj nás tento stav mrzí a preto sme si ako hlavné priority pre tento rok stanovili ich kompletnú výmenu.“, povedal Vladimír Randa, predseda správnej rady Nadácie žilinský lesopark, zaleženej a finacovanej mestom Žilina.
 
„V najbližšom čase budú na hlavných vstupoch do lesoparku osadené informačné tabule s detailnou ortofotomapou, ako aj 82 kusov lavičiek a 18 kusov piknikových stolov. Vieme, že občania na ne už dlhšie čakajú a týmto sa im chceme za zdržanie ospravedlniť. Bohužiaľ, kvôli neschopnosti pôvodného dodávateľa tieto dodať, sa predĺžilo obdobie, počas ktorého je lavičiek v lesoparku málo.“, vysvetlil Peter Fiabáne, člen správnej rady nadácie a poslanec mestského zastupiteľstva.
 
Nadácia si urobila analýzu potrieb občanov, z ktorej vyplynulo, že jedným z najpálčivejších problémov je stav detského ihriska v lesoparku. Preto si dala spracovať projekt jeho kompletnej rekonštrukcie. V rámci jeho realizácie bude v etapách zrekonštruovaný celý areál.
 
„Areál detského ihriska v lesoparku bol do dnešnej podoby vybudovaný v roku 2006. Stav detských preliezok je však už neudržateľný. Som preto veľmi rád, že mesto Žilina a ním založená Nadácia žilinský lesopark, spoločnými silami pracujú na tom, aby sa ešte v tomto roku detské ihrisko zrekonštruovalo.“, povedal Igor Choma, primátor mesta.
 
Mesto Žilina v rámci ďalších aktivít v lesoparku oslovilo Slovenský pozemkový fond so žiadosťou o prenájom parcely pod hvezdárňou. Cieľom je sceliť pozemky v správe mesta tak, aby sa dala v blízkej budúcnosti spraviť koncepcia využitia územia pod vojenským cintorínom.
Vytvorené: 25.7.2017 | Naposledy aktualizované: 25.7.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu