Vlastný erb a ďalšie symboly má aj mestská časť Zádubnie

Žilina 4. 9. 2017 – Zádubnie ako jedna z 20 mestských častí Žiliny má už taktiež svoje vlastné symboly. Slávnostné odhalenie erbu sa uskutočnilo 3. septembra 2017 za prítomnosti primátora Igora Chomu, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a poslanca mestského zastupiteľstva Jána Pažického spoločne s  ostatnými kolegami zastupiteľského zboru a ďalších vzácnych hostí.
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ostatnom zasadnutí ustanovilo erb, vlajku a zástavy tejto mestskej časti. Žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu, ktorý by symbolizoval Zádubnie a nadviazal na historické korene, inicioval primátor a poslanci za obvod číslo 8. Erb a ďalšie symboly podporia identitu obyvateľov a zároveň predstavujú úctu k predkom i histórii, ktorá sa spája s touto lokalitou.
 
Výnimočné postavenie počas celej ceremónie mal hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického registra SR z Ministerstva vnútra SR Ladislav Vrtel, ktorý umocnil svojou prítomnosťou túto výnimočnú chvíľu.
 
Erb je registrovaný v tejto podobe: v modrom štíte na zelenej pažiti striebroodetý zlatoprepásaný obrátený muž v zlatých čižmách a klobúku, nesúci na ramene zlatú dvojhrotú vidlicu, vľavo zlatý ker.
 
Vytvorené: 4.9.2017 | Naposledy aktualizované: 4.9.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu