Zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina

Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že od 4. 9. do 20. 10. 2018 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov.
 
Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.
Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.
 
Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).
 
Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.
 
Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:
 
 
Od 4. 9. do 8. 9. 2018 - Hliny I-VIII
Od 11. 9. do 15. 9. 2018 - Vlčince a Hájik
Od 18. 9. do 22. 9. 2018 - Solinky a Staré mesto
Od 25. 9. do 29. 9. 2018 - Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšova Lúčka a Celulózka
Od 2. 10. do 6. 10. 2018 - Bánová, Závodie, Strážov, Žilinská Lehota a Malá Praha
Od 9. 10. do 13. 10. 2018 - Vranie, Považský Chlmec, Zádubnie a Zástranie
Od 16. 10. do 20. 10. 2018 - Brodno, Budatín a Bôrik

Celý harmonogram nájdete na:
http://www.zilina.sk/userfiles/2018/spravodajstvo/VKK%20jese%C5%88%202018%20%20A4_v%C5%A1etky%20term%C3%ADny.pdf
Vytvorené: 31.8.2018 | Naposledy aktualizované: 31.8.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu