Žilina hľadá výnimočné osobnosti mesta. Nominovať ich môžete aj vy

Aj v tomto roku majú Žilinčania možnosť navrhnúť významné osobnosti alebo kolektívy zo svojho okolia, ktoré nesú výrazné zásluhy v oblasti kultúry, športu či vzdelávania. Mesto Žilina opäť hľadá výnimočných ľudí, ktorým udelí jedno zo svojich ocenení. 
 
Návrhy na nomináciu môžu občania zasielať poštou alebo e-mailom do 28. februára 2018.  „V našom meste žije množstvo mimoriadnych ľudí, ktorí si zasluhujú náš obdiv.  Je pre nás obrovským potešením a cťou oceniť tieto osobnosti, ktoré šíria dobré meno nášho mesta,“ uviedol žilinský primátor Igor Choma a zároveň vyzval obyvateľov, aby svoje nominácie posielali buď poštou na adresu Mestského úradu v Žiline alebo e-mailom na adresu osobnosti@zilina.sk.
 
Nominácie na udelenie ocenenia musia obsahovať okrem osobných údajov nominovaného i odôvodnenie odporúčaného návrhu, teda zhodnotenie doterajšej činnosti a uvedenie dosiahnutých významných úspechov. Laureátom na ocenenie môže mesto udeliť jedno z piatich ocenení - Čestné občianstvo mesta Žilina, Cenu mesta Žilina, Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a  Cenu primátora mesta, o ktorej udelení rozhoduje samotný primátor. Minulý rok udelilo mesto Žilina ocenenia štyrom osobnostiam. Čestné občianstvo mesta Žilina si odniesli Jozef Antošík a Miro Gregor, Cenu mesta Žilina si prevzal Marek Adamov a z Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina sa tešila Soňa Řeháková.

Udelením ocenenia prejavuje mesto Žilina úctu významným osobnostiam alebo kolektívu za zásluhy a prínos v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, životného prostredia, vedy, techniky a v oblasti sociálnej, komunitnej a spoločenskej. Ocenenia môžu byť udelené žijúcim osobnostiam, ako aj „in memoriam“. Mestské zastupiteľstvo môže pri významných udalostiach mesta, inštitúcií a organizácií s pôsobnosťou na jeho území rozhodnúť aj o udelení mimoriadnych ocenení mesta Žilina.

Podrobnejšie informácie a prehľad ocenených osobností od roku 1995 nájdete na stránkach mesta Žilina v rubrike Mesto / Osobnosti mesta (http://www.zilina.sk/co-sa-urobilo/93/).

Vytvorené: 29.1.2018 | Naposledy aktualizované: 29.1.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu