Žilina hospodári efektívne. Prebytok mesta dosiahol v minulom roku 5,5 mil. eur

Mesto Žilina hospodárilo aj v minulom roku v pozitívnych číslach. Vyplýva to z aktuálnych údajov, ktoré pripravuje mestský úrad na aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva. Celkové príjmy samosprávy dosiahli vlani sumu približne 71,9 mil. eur a výdavky boli na úrovni takmer 66,4 mil. eur. Prebytok hospodárenia tak bol v sume 5,5 mil. eur.
 
Významným príjmom rozpočtu mesta sa stali príjmy z odvodu z hazardných hier, ich konečná hodnota pre rozpočet mesta za rok 2017 dosiahla sumu 1,8 mil. eur. Odhad rozpočtu o takmer 34 percent prekročili aj kapitálové príjmy. „Tento odhad predstavuje sumu približne 545 tisíc eur, pričom približne polovica tejto čiastky je z predajov pozemkov,“ vysvetlil žilinský primátor Igor Choma. Dodal, že na pozitívnych číslach sa podpísalo najmä celkové nižšie „míňanie“ oproti plánu, hodnota plnenia výdavkov dosiahla podľa jeho slov 87,4 percenta. „Tieto čísla sú výsledkom efektívneho riadenia a značné úspory sme dosiahli aj vďaka hospodárnym verejným obstarávaniam,“ zhodnotil primátor.
 
Žiline sa darí aj v znižovaní dlhovej služby. V roku 2010 predstavoval dlh mesta 130 percent, na konci minulého roka to už bolo len 21 percent. Vo finančnom vyčíslení bola hodnota dlhu ku koncu roka 2010 približne 66 miliónov, dnes je zadlženosť krajského mesta na úrovni približne 13 miliónov.
 
Konečné výsledky predloží primátor na schválenie zastupiteľstvu na jeho najbližšie aprílové rokovanie. Okrem toho plánuje mesto poslancom predostrieť i návrh na použitie celej sumy prebytku tak, aby mohol byť schválený súčasne so záverečným účtom mesta. „Tieto financie budú smerovať predovšetkým do oblastí určených investičným plánom mesta, ktorý bol prerokovaný poslancami na februárovom zasadnutí. Investovať sa bude do určených priorít, teda najmä chodníkov, ciest, cintorínov, mostov a premostení, vrátane rekonštrukcií mestských objektov, najmä škôl a školských zariadení,“ uzavrel Igor Choma. 
Vytvorené: 1.3.2018 | Naposledy aktualizované: 1.3.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu