Žilinské škôlky budú počas letných prázdnin fungovať v upravenom režime

Materské školy v Žiline budú rovnako aj v tomto roku otvorené aj počas leta, upraví sa však režim ich fungovania. Škôlky sa po novom rozdelia do dvoch skupín najmä podľa toho, či majú školskú jedáleň alebo nie.

Každá materská škola bude otvorená 4 týždne, striedavo jeden rok v júli, druhý rok v auguste. „Vyhovieť požiadavkám všetkých rodičov, ktorí chcú využiť služby materskej školy aj počas letných prázdnin je skutočne náročné. Skúsenosti z predchádzajúcich rokov to potvrdzujú. Prevádzku škôlok sme preto upravili tak, aby rodičia mali možnosť využiť počas 4 týždňov ponúkanú kapacitu svojej materskej školy,“ vysvetlila vedúca odboru školstva a mládeže z Mestského úradu v Žiline Viera Popluhárová.

Počas júla budú otvorené škôlky v termíne od  1. 7. 2019 do 26. 7. 2019, v auguste od 29. 7. 2019 do 23. 8. 2019. Materské školy bude prioritne zabezpečovať prevádzku pre svoje kmeňové deti. Koľko tried materská škola otvorí, záleží na rozhodnutí riaditeľa materskej školy. „V prípade, že niektorá škôlka bude počas leta zatvorená z dôvodu rekonštrukčných prác, odbor školstva a mládeže rozhodne, do ktorej materskej školy sa deti z danej materskej školy umiestnia. Rodičia aj materská škola budú včas informovaní,“ doplnila Popluhárová.

Ak sa však do škôlky neprihlási viac ako 15 detí, ostane zatvorená. „Po minuloročnom lete sme sa ako zriaďovateľ mestských škôlok rozhodli prehodnotiť organizáciu ich letnej prevádzky. Museli sme prihliadať jednak na požiadavky rodičov, ale tiež aj  na práva zamestnancov škôlok, ktorí majú nárok na čerpanie dovolenky mimo školského roka. Verím, že toto kompromisné riešenie bude vyhovovať obom stranám. Všetky zmeny avizujeme už v dostatočnom časovom predstihu, aby sa rodičia vedeli na prázdniny vopred pripraviť,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Podrobné informácie o prevádzke materskej školy bude mať každá škôlka zverejnené v priestoroch materskej školy a na svojej webovej stránke.

Vytvorené: 9.2.2019 | Naposledy aktualizované: 9.2.2019

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu