Žilinskí poslanci zvolili nového náčelníka mestskej po

Žilinskí mestskí poslanci sa zišli na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí, na ktorom prerokovali viacero dôležitých dokumentov.

Schválili úpravu rozpočtu, ktorou sa navýšil mestský rozpočet o približne 4,8 mil. eur. Navýšené financie sa prerozdelia do opráv základných a materských škôl či do rekonštrukcií športovísk, časť je vyčlenená na dokončenie obnovy chodníkov v centre mesta. Úpravou rozpočtu poslanci uvoľnili peniaze aj na riešenie statickej dopravy v meste a na revitalizáciu zelene. Po diskusii napokon prešiel i návrh na zvýšenie dotácie pre žilinský seniorský hokej. Poslanci odklepli klubu MsHK Žilina finančnú pomoc vo výške 160 tisíc eur, do najbližšieho rokovania musí však vedenie klubu predložiť viacero finančných analýz v závislosti od toho, či klub zotrvá v extralige, zostúpi do prvej ligy, ukončí činnosť, prípadne sa odpredá.

Mestské zastupiteľstvo tiež vzalo na vedomie informáciu o vymenovaní nového prednostu Mestského úradu v Žiline, ktorým je od 2. februára 2019 Michal Berger. Jednomyseľne sa tiež zhodli na novom šéfovi mestských policajtov. Od 1. marca 2019 sa tak náčelníkom žilinskej mestskej polície stal Peter Mišejka, ktorého navrhol do funkcie primátor mesta Peter Fiabáne. „Na tento post som sa rozhodol nominovať človeka, ktorému dôverujem a ktorého dlhodobo poznám. Pán Mišejka je odborník, dôverne pozná prostredie mestskej polície, jej fungovanie, je kompetentný, odborne zdatný a má dobré vzťahy so štátnou políciou či s 5. plukom špeciálneho určenia,“ uviedol dôvody svojej nominácie Peter Fiabáne. Nový náčelník plánuje rozšíriť kamerový systém aj do mestských častí či posilniť hliadky v centre mesta najmä počas víkendov. Kompletnú víziu mestskej polície predstaví nový náčelník na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 
Ďalším dôležitým bodom, ktorému sa zastupiteľský zbor na pondelkovom zasadnutí venoval, bola voľba členov z radov občanov do deviatich komisií mestského zastupiteľstva. Poslanci si zvolili viacero odborníkov z rôznych oblastí, ktorí svojím odborným pohľadom a kvalifikáciou môžu prispieť k aktívnemu plneniu úloh, ktoré sú komisiám zverené. Poslanci tiež schválili návrh nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. „Tento materiál je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní medzi vedením mesta, obyvateľmi tejto časti a podnikateľmi, ktorí majú v historickom centre svoju prevádzku. „Veríme, že po aplikovaní tohto VZN do praxe konečne dosiahneme stav, že v centrálnej historickej časti mesta bude väčší poriadok, čo sa týka parkovania a pohybu áut a zabezpečíme vyššiu bezpečnosť ľudí, ktorí do historickej časti mesta chodia,“ doplnil primátor. Samotné spustenie tohto systému predpokladá radnica od 1. mája 2019 s tým, že po šiestich mesiacoch sa tento systém prevádzky vyhodnotí.

Ďalšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplánované na 15. apríla 2019. 

Vytvorené: 15.2.2019 | Naposledy aktualizované: 15.2.2019

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu