Žilinskú radnicu navštívil veľvyslanec Izraela

Radnicu mesta Žilina v stredu 22. novembra navštívil veľvyslanec Štátu Izrael v Slovenskej republike J.E. Zvi Aviner Vapni. S primátorom Igorom Chomom hovorili o rôznych možnostiach spolupráce.
 
Slovensko-izraelské vzťahy sú zakotvené vo viacerých dohodách a zmluvách, ako sú napríklad: Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu na roky 2013 – 2016 v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, mládeže a športu; alebo Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja.
 
V tomto duchu sa niesol aj rozhovor na žilinskej radnici. Záujem súkromných spoločností na Slovensku a v Izraeli je o inovácie a „high tech“ technológie, ktoré používajú najnovšie metódy výskumu. Možná je aj kooperácia so Žilinskou univerzitou.
 
Veľký potenciál existuje taktiež v spolupráci na projektoch „inteligentných miest“ (Smart cities), vďaka ktorým sa aj Žilina postupne stáva moderným mestom 21. storočia. Ide napríklad o modernizáciu MHD, budovanie integrovaného dopravného systému v celom regióne (IDS), požičovne bicyklov, rozvoj elektromobility, budovanie parkovacích domov, budovanie športovísk a zelene.
 
Na záver sa pán veľvyslanec podpísal do návštevnej knihy a prezrel si priestory Radnice mesta Žilina, v ktorých aktuálne prebieha výstava fotografií Mira Gregora darovaných mestu. 
Vytvorené: 23.11.2017 | Naposledy aktualizované: 23.11.2017

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu