Žilinský primátor prijal prvého radcu veľvyslanectva Francúzska

Na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo vo štvrtok 28. marca na Radnici mesta Žilina rokovali primátor Peter Fiabáne a prvý radca veľvyslanectva Francúzska Philippe Morell o viacerých témach.
 
Hlavným bodom rokovania bola možnosť vzájomnej spolupráce, ktorú obaja zástupcovia vidia predovšetkým v agende SMART riešení týkajúcich sa životného prostredia, ekologickej dopravy, cyklodopravy, statickej dopravy i v oblasti mobility. Taktiež sa zhodli na tom, že agenda SMART riešení zahŕňa viacero oblastí, v ktorých je možné rozvíjať vzájomnú spoluprácu.
 
Po rokovaní sa obaja predstavitelia presunuli na otvárací ceremoniál podujatia ŽilinaMUN 2019, ktoré sa v Žiline koná už po ôsmykrát. Na simulovanom zasadnutí Organizácie Spojených národov (OSN), sa zišlo vo štvrtok zhruba 190 študentov stredných škôl z 13 krajín. V tomto roku zastupujú svoje krajiny na podujatí študenti z Indie, Palestíny, Ruskej federácie, Ukrajiny, Nemecka, Španielska či Fínska. Počas konferencie budú zástupcovia zúčastnených škôl diskutovať o viacerých spoločenských témach, ktoré odzrkadľujú aktuálne spoločenské i politické dianie vo svete. Podujatie, ktoré každoročne organizuje Gymnázium bilingválne, T. Ružičku v Žiline sa koná od 28. do 30. marca 2019.

Cieľom konferencie je vzdelávať účastníkov o aktuálnych udalostiach a témach v medzinárodných vzťahoch i agende OSN. Študenti hľadajú riešenia celosvetových problémov, rozvíjajú komunikačné schopnosti, jazykové a argumentačné zručnosti. Počas tohto ročníka delegáti rokujú v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku. 

Viac informácií o konferencii ŽilinaMUN 2019 nájdete na: www.zamun.sk.

Vytvorené: 2.4.2019 | Naposledy aktualizované: 2.4.2019

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu