Vybavovanie sťažností a podnetov

Obyvatelia Mesta majú právo obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány Mesta.

Legislatíva

Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota

sťažnosti 60 pracovných dní odo dňa doručenia

Prílohy

Sťažnosť, podnet, žiadosť (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Bez príloh
Nepovinné prílohy
- Možnosť nahrať fotografiu, pripojiť súbor

Formuláre

Zobraziť filter
Vyhľadávacím kritériám nezodpovedajú žiadne dáta.
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 21.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu