Organizovanie občianskeho svadobného obradu

Mesto na základe požiadavky adresovanej Matričnému úradu v Žiline organizuje civilné svadobné obrady na území mesta Žilina v úradnej miestnosti, resp. na inom vhodnom mieste, ktoré povolil matričný úrad.

Legislatíva
Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 97/1963 Z. z. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu