Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým

Mesto na požiadanie organizuje poslednú rozlúčku so zosnulým formou občianskeho obradu vo vybranom dome smútku na území mesta Žilina. Pozostalí so žiadosťou o občiansku rozlúčku oslovia nimi vybranú pohrebnú službu, ktorá následne kontaktuje Mestský úrad v Žiline. Požiadavku na zabezpečenie občianskej rozlúčky je potrebné nahlásiť min. pracovné 2 dni vopred.

Legislatíva
interný predpis mesta

Poplatky
V zmysle interného predpisu za občiansku rozlúčku so zosnulým, ktorého posledný trvalý pobyt nebol v Žiline

Prílohy
Žiadosť o organizovanie smútočnej rozlúčky
Povinné prílohy
- Bez príloh
Nepovinné prílohy
- Text k smútočnej rozlúčke (podklady od rodiny)

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu