Uvítanie detí do života

Mesto organizuje pre deti s trvalým pobytom v meste Žiline do 9 mesiacov veku diaťaťa slávnosť uvítania detí do života. Mesto na základe podkladov z evidencie obyvateľov pozýva tieto deti s ich rodičmi do priestorov Radnice mesta Žilina, aby sa zúčastnili slávnostného aktu privítania do života. Organizovanie týchto slávností upravuje Smernica primátora mesta Žilina č. 9/2011 o zabezpečovaní občianskych obradov a slávností.

Legislatíva

Smernica primátora mesta Žilina č. 9/2011 o zabezpečovaní občianskych obradov a slávností

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu