Uvítanie detí do života

Mesto organizuje pre deti s trvalým pobytom v meste Žiline do 9 mesiacov veku dieťaťa slávnosť uvítania detí do života, a to na základe písomnej žiadosti rodičov dieťaťa a písomného súhlasu o ochrane osobných údajov. Mesto následne v stanovených termínoch pozýva tieto deti s ich rodičmi do priestorov Radnice mesta Žilina, aby sa zúčastnili slávnostného aktu uvítania do života.

Legislatíva
interný predpis mesta

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu