Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii

Mesto Žilina prevádzkuje verejné rozhlasy s cieľom zabezpečenia dostatočnej informovanosti obyvateľov mesta Žilina o veciach verejného charakteru, o bezprostrednom a vážnom ohrození obyvateľov mesta, o kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom prípadne iných záležitostiach podľa uváženia mesta. O vyhlásenie v miestnom rozhlase môžu požiadať právnické a fyzické osoby a to prostredníctvom Mestského úradu v Žiline alebo príslušného hlásateľa. Vyhlasovanie upravuje Smernica primátora mesta Žilina č. 8/2011 o vyhlasovaní oznamov vo verejnom rozhlase.

Legislatíva

Smernica primátora mesta Žilina č. 8/2011 o vyhlasovaní oznamov vo verejnom rozhlase

Poplatky

V zmysle Smernice primátora mesta Žilina č. 8/2011 o vyhlasovaní oznamov vo verejnom rozhlase

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu