Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii

Mesto Žilina prevádzkuje verejné rozhlasy v mestskej časti Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Rosinky, Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilinská Lehota s cieľom zabezpečenia dostatočnej informovanosti obyvateľov mesta Žilina o veciach verejného charakteru, o bezprostrednom a vážnom ohrození obyvateľov mesta, o kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom prípadne iných záležitostiach podľa uváženia mesta. O vyhlásenie v miestnom rozhlase  môžu požiadať právnické a fyzické osoby a to prostredníctvom Mestského úradu v Žiline alebo príslušného hlásateľa.

Legislatíva
interný predpis mesta

Poplatky
V zmysle interného predpisu mesta

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu