Informovanie o cintorínoch obce

Mesto poskytuje informácie o cintorínoch na území Mesta t.j. evidencia hrobových miest (meno a dátum úmrtia pochovanej osoby, meno a adresa nájomcu HM, údaje o zmluve o nájme HM) a prevádzkový poriadok pohrebiska (rozsah a cenník služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnostu nájomcu HM, povinnosti návštevníka pohrebiska, čas sprístupnenia pohrebiska verejnosti).

Legislatíva

Zákon 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, VZN č.9/2015 zo dňa 29.06.2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina

Poplatky

Nie

Zákonná lehota

Nie je

Prílohy

Bez príloh

Publikoval: Marián Cisárik
Telefón: +421 41/7063 230
Viac kontaktov
Zobraziť filter
NázovPopisMeno zriaďovateľaMesto
Brodno   
Budatín   
Mojšova Lúčka   
Nový cintorín   
Považský Chlmec   
Strážov   
Trnové   
Vranie   
Zádubnie   
Zástranie   
Závodie   
Bytčica katolícky   
Žilinská Lehota   
Bytčica evanjelický   
Starý cintorín   
Bánová   
Bôrik   
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu