Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie

Podanie žiadosti na uzávierku miestnej komunikácie, ktorej výsledkom je rozhodnutie o uzávierke miestnej komunikácie, resp. rozhodnutie o zamietnutí uzávierky miestnej komunikácie.

Legislatíva
§ 7 zákona č. 135/1961 (cestný zákon); § 10 vykonávacej vyhlášky č 35/1984, ktorou sa vykonáva cestný zákon

Poplatky
V zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov.

Zákonná lehota
do 30 dní

Prílohy
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku komunikácie (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Správca/vlastník komunikácie, pozemku súhlasí s uzávierkou
- Projekt technického značenia
- Projekt dopravného značenia s technickou správou značenia schválený ORPZ SR – ODI
- Zaplatenie správneho poplatku
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu