Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia

Na základe žiadosti po konzultácii s dopravným inšpektorátom je vydané vyjadrenie o súhlase, resp. nesúhlase s trvalým, prípadne prenosným dopravným značením na miestnych komunikáciach v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 (cestný zákon).

Legislatíva
§ 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb.

Poplatky
V zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov.

Prílohy
Žiadosť o určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia a dopravného zariadenia (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Projekt organizácie dopravy- trvalého/ prenosného dopravného značenia
- Situáciu s návrhom dopravného značenia- nakreslený/odfotený obrázok dopravného značenia ak nie je vypracovaný
- Súhlas vlastníka ak sa práce realizujú na cudzom pozemku
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu