Vydávanie parkovacej karty

Žiadosť sa podáva prostredníctvom dcérskej spoločnosti mesta, ktorou je Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. V prípade, že žiadateľovi nebolo vyhovené, podáva žiadosť na mesta, kde sa jeho žiadosť následne rieši. Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. je spoločnosť oprávnená vykonávať prevádzku parkovacích miest, zriadených na majetku mesta. V špecifických prípadoch túto službu poskytuje priamo mesto. Parkovanie je poskytované pre tzv. rezidentov (informácie na http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=startdown&id=9), resp. pre ostatných občanov, alebo návštevníkov mesta (informácie na http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=select&id=2). Parkovacie karty sú:
- PPK - predplatená parkovacia karta,
- SPK - služobná parkovacia karta,
- RPK - rezidentská parkovacia karta.

Legislatíva

n/a

Poplatky

Kompletný cenník je zverejnený na http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=2.

Prílohy

Bez príloh

Publikoval: Peter Rolko
Agendu rieši: Odbor dopravy
Telefón: +421 41/7063 116
Viac kontaktov

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu