Pripomienkovanie investičného zámeru obce

Mesto svoje investičné zámery zverejňuje širokej verejnosti a dáva občanom priestor na ich pripomienkovanie. Týmito pripomienkami sa potom zaoberajú poverené komisie, jednotlivé organizačné jednotky Mestoného úradu a samotní poslanci zastupiteľstva Mesta. O naložení s pripomienkami sa verejnosť informuje prostredníctvom zverejnenej zápisnice z rokovaní zastupiteľstva, alebo priamym informovaním osôb, ktoré dané pripomienky vzniesli.

Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu