Pripomienkovanie návrhu označenia ulice a verejného priestranstva

Mesto prostredníctvom služby umožní pripomienkovať návrhy označení ulíc a verejných priestranstiev.
O naložení s pripomienkami bude verejnosť informovaná prostredníctvom zverejnenej zápisnice z rokovaní zastupiteľstva, alebo priamym informovaním osôb, ktoré dané pripomienky vzniesli.
Názov novej ulice je prijatý formou VZN - všeMestone záväzným nariadením mesta.

Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Prílohy
Pripomienka k návrhu označenia ulice a verejného priestranstva
Povinné prílohy
- Bez príloh
Nepovinné prílohy
- Mapa pripomienkovanej situácie

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu