Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Mesto informuje občanov o uzatvorených zmluvách v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. a v zmysle zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník §5(a), §47(1). Pre zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv mesto využíva aplikáciu e-gov. Zmluvy sa zverejňujú, resp. sprístupňujú na požiadanie vo fyzickej, resp. elektronickej forme.

Legislatíva

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník - §5(a) a §47(1)

Zákonná lehota

Bezodkladne

Prílohy

Bez príloh

Publikoval: Anna Solárová
Telefón: +421 41/7063 208
Viac kontaktov
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu